Bioway Odor Control ซื้อ 3 แถมฟรี Anti Mosquito

Bioway Odor Control ซื้อ 3 แถมฟรี

Bioway Odor Control เป็นเอ็นไซม์สกัดจากจุลินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายเพื่อกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุ ไม่ใช่กลบกลิ่น เมื่อกลิ่นหอมจางไป กลิ่นเหม็นก็จะหายไปด้วย มีให้เลือก 3 กลิ่นคือ กลิ่นบัว กลิ่นลีลาวดี และกลิ่นยูคาลิปตัส