ชุมชนน่าอยู่

ชุมชนน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย

ชุมชนน่าอยู่ นี้ อยู่ที่เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม มีพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวกว่าร้อยละ 80 โดยต่อยอดแนวคิดในการลดขยะอินทรีย์ในชุมชน และนำมาใช้ประโยชน์ตามบริบทของเมือง สู่การทำเกษตรปลอดภัย ลดสารเคมีในนาข้าว

ชุมชนน่าอยู่ นี้ อยู่ที่เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม มีพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวกว่าร้อยละ 80 โดยต่อยอดแนวคิดในการลดขยะอินทรีย์ในชุมชน และนำมาใช้ประโยชน์ตามบริบทของเมือง สู่การทำเกษตรปลอดภัย ลดสารเคมีในนาข้าว

ชุมชนน่าอยู่ นี้ อยู่ที่เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำ เกษตรกรรม มีพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ นาข้าว กว่าร้อยละ 80 โดยต่อยอดแนวคิดในการ ลดขยะอินทรีย์ ในชุมชน และนำมาใช้ประโยชน์ตามบริบทของเมือง สู่การทำเกษตรปลอดภัย ลดสารเคมีในนาข้าว

ที่ผ่านมา ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวเวียง ได้เจอปัญหาการจัดเก็บ ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลาย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดเป็นเงินจำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการลดปริมาณขยะประเภทนี้ตามบริบทของเมือง ด้วยการทำ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เกษตรกรสามารถใช้ได้ง่าย ใช้ได้จริงในนาข้าว และในเชิงพานิชย์ด้วย

จากการทดลองและการนำน้ำหมักหรือสารชีวภาพต่าง ๆ ไปใช้ พบว่า สะเดา เป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นจำนวนมาก นำมาทำน้ำหมักช่วย ไล่แมลง ในนาข้าว ฮอร์โมนไข่ บำรุงต้นและรวงข้าว สารไตรโคเดอร์มา ต้านเชื้อราในนาข้าว และน้ำหมักขยะหอมบำรุงต้นและใบให้แข็งแรง ช่วยย่อยสลาย สารอินทรีย์ ต่าง ๆ ได้อีกด้วย


ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อ ชุมชนน่าอยู่

เทศบาลได้เข้าให้ความรู้และส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพชนิดต่าง ๆ จนได้รับความสนใจจากชุมชนและ เกษตรกร จำนวนมาก ลดต้นทุนการผลิตไร่ละกว่า 1,000 บาท ผลผลิตข้าวได้รับรองมาตรฐาน จาก GAP (Good Agriculture Practices) ว่าเป็นการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยและไม่มีสารเคมีเจือปน ทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้เกิด ชุมชนต้นแบบ ด้านเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

และเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และมีลำคลองที่เป็นคลองสาขาแยกจากแม่น้ำน้อยจำนวนอีก ๘ คลอง ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงรับน้ำจากภาคเหนือจึงประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ร่วมกับการสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อกระสอบทราย ทราย หรือวัสดุอื่นๆ รวมถึงโรคที่ปะปนมากับน้ำท่วม เช่น น้ำกัดเท้า ปวดกล้ามเนื้อ ไข้หวัด สัตว์มีพิษกัดต่อย เกิดการสูญเสีย งบประมาณในเรื่องการรักษาพยาบาล เทศบาลตำบลหัวเวียงจึงเร่งการศึกษาการสร้างเขื่อนหรือคันกั้นน้ำถาวรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสวยงาม

หลังจากได้ทำการศึกษา จึงได้สร้างเขื่อนกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง ให้มีความคงทน ถาวร สวยงาม สามารถระบายน้ำและวางไม้กระถางหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนคันกั้นน้ำได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่สาธารณะ ตลอดเป็นเส้นทางสัญจร และเป็นจุดอพยพของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

การจะให้ได้มาซึ่งความสุขของประชาชนย่อมต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในใจเสมอ นอกจากจะเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างความสุขและส่งต่อรอยยิ้มให้กับผู้อื่นได้ชื่นชมด้วย

ผลิตภัณฑ์ Bioway สกัดเอนไซม์จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ได้รับการพิสูจน์คุณภาพและความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

?Line ID : https://lin.ee/BAJDB0i
☎️Tel. : 081-011-9993, 081-997-2204
?Facebook : BiowayNature https://goo.gl/pthpfc
?Ig : https://www.instagram.com/biowaynature2020

แวะเข้ามาชมสินค้าทั้งหมดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ได้เลยค่ะ

%d bloggers like this: