ครอบครัวเป็นสถานที่หรือสถาบันสังคมแห่งแร ...

เอนไซม์ คือส่วนประกอบของโปรตีนที่สร้างจา ...