ความสะอาด คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ  ใ ...

เอนไซม์ คือส่วนประกอบของโปรตีนที่สร้างจา ...